Random Poetry

Michal Murin

1989
MUMPS

Reimplemented by
Nick Montfort
for Memory Slam
Also: a version in English, in HTML
Also: Python 2/3 versions in English and Slovak
Michal Murin
Aj áno aj nie
(Demokracia)
Načítať stránku znovu pre novú výsledok